در این ویدئو تعدادی از محصولات تولید شده درایوهای فرکانسی مدیوم ولتاژ شرکت ننکال Nancal را مشاهده می کنید.

Nancal Medium Voltage VFD