محصولات

درایو مدیوم ولتاژ NANCAL

Capacity: 220kW-15MW / 7MW-65MW
Cooling system: Air cooling / Water cooling
Voltage: 2.3kV,3.3kV, 4.16kV,6kV, 6.6kV, 10kV, 11kV, 13.8kV, 18kV
Input frequency: 50hz/60hz +/- 10%
Output frequency: 0-180Hz
Load type: Synchronous motors (including permanent magnet motors), Asynchronous motors
Low Harmonic / High Power factor /
High Efficiency
درایو Schneider Electric Power Drives و >pDRIVE<


Altivar 61 Series:

  • Frequency inverters for 3-phase asynchronous motors from 0.75 to 800 kW, variable torque applications

Altivar 71 Series:

Drives for heavy duty industry from 0.37 to 630 kW

>pDRIVE< MX eco Series

Frequency inverters for 3-phase asynchronous motors from 0.75 to 800 kW

>pDRIVE< MX pro Series

Drives for heavy duty industry from 0.37 to 630 kW


خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی MX eco, MX pro, MX basic, MX plus, MX top, Altivar 61, Altivar 71, MX multi basic, MX multi plus, MX multi top


راه اندازی های آبی و روغنی Pape & Oblertz


استارترهای مقاومتی برای راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز ناهمزمان (Async) با روتورهای اسلیپ رینگ

تنوع پیکربندی مقاومت ، طیف گسترده ای از کاربردها را برای انواع مختلف استارتر امکان پذیر می کند.

استارترهای مایع - نوع FADA

استارترهای رولر روغنی - نوع OADAK

استارترهای کنتاکتور روغنی - نوع ODAS