• سیمان ساروج 1500 کیلووات 690 ولت ID FAN
 • سیمان کویر 1500 کیلووات 690 ولت MX TOP
 • سیمان بهروک 1200 کیلووات آب خنک MX PRO
 • سیمان لار MX Basic - MX Plus - MX Top
 • سیمان کاوان 630 کیلووات - 400 ولت EP-Fan MX eco
 • پمپ های صنعتی Hiconics HIVERT 1.5 MW 6.6KV Test Pump
 • فولاد امیر کبیر 14 دستگاه 250 کیلووات ‎>pDRIVE< MX eco
 • پتروشیمی تبریز 2 دستگاه 400 کیلووات کمپرسور
 • آب و فاضلاب شمال 3 دستگاه 315 کیلووات پمپ
 • کربنات قزوین 315 کیلووات Ball-Mill
 • مالیبل سایپا 315 کیلووات Exhaust Fan
 • آجر شمال 315 کیلووات Extruder
 • صنایع فولاد Hoist Application - MX pro
 • صنایع معدن - Conveyor Application - MX pro و TBM Machines
 • سیمان صوفیان
 • سیمان اصفهان
 • سیمان سپاهان
 • سیمان شمال
 • سیمان اردستان
 • سیمان آبیک
 • سیمان زابل
 • سیمان تهران
 • و ...